Agendapunt 1 OvRAN
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 4 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN 2016.
2. Verslag Bestuur 2016
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN
4. Voorstel om een nieuwe penningmeester te benoemen.
5. Voorstel om geen leden te schrappen uit het register.
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.

Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op "Voor", "Tegen" of "Blanco":

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.