Agendapunt 2 MA-Kamer OvRAN
Verslag van het Bestuur MA-Kamer OvRAN:

Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag MA-Kamer OvRAN 2016
Voorgesteld wordt alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN wegens het ontbreken van uitgaven. Daarom is er van afgezien een financieel jaarverslag van de MA-Kamer op te stellen.

Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder
niet op "Voor", "Tegen" of "Blanco":

Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.