Agendapunt 2 OvRAN
Verslag van het Bestuur:

Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag OvRAN 2016. Het boekjaar 2016 kon financieel worden afgesloten met een netto resultaat van 9.278, de balans met een positief eigen vermogen van 5.380. De achtergestelde lening, ooit groot 65.000 is geheel afgelost. Een behoorlijke voorziening van 25.019 bij kasmiddelen van 28.969 is hopelijk voldoende om de te verwachten verdere proceskosten te bestrijden.

Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder
niet op "Voor", "Tegen" of "Blanco":

Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.