Agendapunt 3 OvRAN MA-Kamer
Goedkeuring Financiële stukken MA-Kamer OvRAN 2016:

Zoals uiteengezet in het bestuursverslag waren er in 2016 geen activiteiten en kosten. De exploitatie van de Kamer komt uit op nihil. Daarom is er geen formeel overzicht van baten en lasten opgemaakt. Derhalve wordt voorgesteld af te zien van een jaarverslag. Voorgesteld wordt alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN wegens het ontbreken van uitgaven.

Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op "Voor", "Tegen" of "Blanco":

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.