[./persbericht_22_8_08.html]
[http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BF7459]
[./actualiteiten2dovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Gedingstukken Nivra/NOvAA versus onze vereniging:
            Bodemprocedure dagvaarding 7-1-2009
  • Onderhandelingen om deze bodemprocedure te voorkomen mislukten toen Nivra een verbod bleef eisen op ieder gebruik van onder meer de term Nivra, NOvAA, RA. AA etc, dit onder hoofdelijke aansprakelijkheid van alle -toekomstige- bestuursleden en aan hen gelieerde -rechts- personen.
  • In bodem vordert Nivra/NOvAA nu, naast de door de voorzieningenrechter toegewezen eisen, een verbod op ieder gebruik van de naam OvRAN en al haar gedeponeerde titels alsmede ieder gebruik van onder meer de termen Nivra, NOvAA, RA. AA etc. Daarmee zou OvRAN effectief het zwijgen worden opgelegd en het recht op vrije meningsuiting ernstig beperkt.
  • OvRAN vordert onder meer terugbetaling van alle dwangsommen (€57.660,51 ex kosten) en verwerping van alle nieuwe vorderingen in bodem wegens onder meer misbruik van bevoegdheid.
  • Ovran heeft Nivra gevraagd om de betreffende gedingstukken te kunnen publiceren zonder risico van dwangsommen.  Nivra reageerde met:" Zodra wij gebruik van de genoemde namen zoals verboden in het vonnis zullen constateren, zullen wij ons vrij achten dwangsommen te incasseren.". Als gevolg voelen wij ons voorshands niet vrij de gedingstukken te publiceren.

Kort geding dagvaarding 17-9-2008
            
Vooruitlopend op dit kort geding heeft onze advocaat aangeboden van gedachten te wisselen over alternatieve wederzijds acceptabele namen. Dit onder voorbehoud van vertrouwelijkheid en een redelijke termijn van uitvoering.  De advocaat van Nivra/NOvAA wilde dit voorstel alleen accepteren na volledige capitulatie en zonder enige garantie van vertrouwelijkheid.  Dit geding kon daardoor niet worden voorkomen. Vonnis viel op 9 oktober 2008.
In dit vonnis geeft de voorzieningenrechter er blijk van meer aandacht te geven aan de argumenten van Nivra/NOvAA dan aan de onze. Als gevolg heeft op 8 en 9 oktober een on-line algemene ledenvergadering plaatsgevonden met als enig agendapunt een machtiging aan het bestuur om geschikte namen en titels te kiezen voorzover noodzakelijk. Met een opkomst van bijna 50 % is dit agendapunt met algemene stemmen aangenomen. In dit kader zijn inmiddels de merknamen OvRAN met de titels RMC en RCA gedeponeerd.

OvRAN staat voor Orde van Register Adviseurs Nederland.

RMC staat voor Register Management Consultant, (ex) leden van Nivra.

RCA staat voor Register Consulent en Adviseur, (ex) leden van NOvAA.

  
Home
BELANGRIJKSTE GEDINGSTUKKEN BODEM en KORT GEDING