Nieuwsbrief MA-Kamer voor accountantskantoren

Geachte Collega,

Zoals u via de nieuwsbrieven al heeft begrepen, is er inmiddels een alternatieve privaatrechtelijke beroepsorganisatie opgericht, te weten de OvRAN. Wij, als samenstellers van jaarrekeningen en verzorgers van tussentijdse rapportages voor cliënten, worden steeds maar geconfronteerd met aanvullende regelgeving. Wij vragen ons in de dagelijkse praktijk steeds maar weer af waarom we al die checklists keer op keer moeten invullen. Zit onze cliënt daarop te wachten ? Wordt onze kwaliteit daar nu zoveel beter van ?

Wij zijn het allemaal met elkaar eens dat een zekere mate van dossiervorming en hanteren van checklists belangrijk is en dat gaan we ook niet uit de weg. Maar gezien onze deskundigheid gecombineerd met een zekere mate van flexibiliteit zouden we wat meer ruimte moeten krijgen, zonder dat daarbij de kwaliteit van ons werk ter discussie hoeft te staan.

Daarnaast is de problematiek van de ‘vergrijzing’ en het tekort op de arbeidsmarkt inmiddels duidelijk merkbaar. Moeten we nu de aankomende accountants in de praktijk alleen gaan opleiden met het invullen van werkprogramma’s ? Al met al komen we als accountants aardig in een spagaat terecht. Het borgen van de kwaliteit van onze werkzaamheden in combinatie met de kwantiteit aan regelgeving !

OvRAN biedt de titel RMC of RCA voor al haar leden. RMC staat voor Register Management Consultant en geldt voor de RA-opleiding. RCA staat voor Register Consulent en Adviseur en geldt voor de AA-opleiding.

Indien u lid bent van de MA-Kamer kunt u daarnaast de titel RMA voeren. RMA staat voor Register Management Adviseur. De kwaliteit van dit keurmerk wordt gewaarborgd door een risico-, coachend- en signaalgericht toetsingssysteem. Een helpdesk met gespecialiseerde deskundigen uit de praktijk en modellenbibliotheken staan al voor u klaar. Binnenkort komen wij met een Samenstellers Praktijk Opleiding (SPO) en hierop gebaseerde (regionale) bijscholings/permanente educatie opleidingen met ook een praktisch gerichte ondersteuning door de OvRAN helpdesk en haar bibliotheek van deze praktijk. Ook willen wij dit gaan ondersteunen met maatwerk software voor de samenstelpraktijk.

De PE-verplichtingen zijn binnen OvRAN veel flexibeler en als sluitstuk voor kwaliteitsbewaking is tuchtrecht van toepassing.

Voor het lidmaatschap van OvRAN betaalt u € 100 per jaar. Als u lid wordt van de MA-Kamer betaalt u daarnaast € 400 per jaar extra, in totaal dus € 500.


Wij, als MA-Kamer van de OvRAN, realiseren ons dat rationele overwegingen ook gepaard gaan met emoties. Het overstappen naar een andere beroepsorganisatie heeft ook wel de nodige gevolgen. Immers, het opzeggen van het lidmaatschap bij het NIvRA, aanmelding bij de OvRAN ……….. en wat gebeurt er dan? Een inschrijving bij beide organisaties blijft natuurlijk altijd mogelijk. Uiteindelijk zult u merken dat aansluiting bij OvRAN ook voor u belangrijke kostenbesparingen met zich mee kan brengen met daarnaast nog vele andere voordelen.

Bezoek onze site op: www.ovran.nl

Erop vertrouwend u spoedig als lid te mogen begroeten.

Met collegiale groet,

Het bestuur van de MA-Kamer

Verwijderen s.v.p uit mailbestand hier