Indien deze mail niet goed leesbaar is, klik hier.
Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links onder op de startpagina. O v R A N Nieuwsbrief
Geachte Collega ..., 18 september 2013 / Nieuwsbrief 18
Verklaring van de Toekomst

Na het succes vorig jaar van het 'Symposium Toekomst Accountancy', organiseert OvRAN dit jaar op 3 december een nieuw symposium dit keer over de 'Verklaring van de Toekomst'.

De NBA organiseerde vorig jaar al een publiek debat over "een verbeterde controleverklaring". De conclusie was meer relevante informatie verstrekken maar vasthouden aan het zwart witte pass/fail model: de jaarrekening is goed of is niet goed. Inmiddels heeft de PCAOIB laten weten ook vast te willen houden aan dit pass/fail model maar ook meer te communiceren over 'critical audit matters'. De IAASB legt de nadruk op meerwaarde en beter begrip voor gebruikers. De EU sluit zich aan bij IAASB met meer formele regelgevingsfranje.

Zwart/wit of nuance model?

Het huidige onpersoonlijke en door regelgeving gestandaardiseerde verklaringenselsel is geba­seerd op het zwart/wit model. Publiek, politiek en rechtspraak vatten een goedkeurende verkla­ring op als een continuïteitsgarantie. Zodra een accountant 'voorbehouden' maakt, ontstaan financieringsproblemen. Deze spagaat is niet houdbaar. Mede daarom conclu­deert OvRAN dat het zwart/wit model zijn langste tijd heeft gehad in deze dynamische complexe wereld gedomineerd door grijstinten.

Ac­coun­tants zouden er beter aan doen te vertellen wat ze wel hebben gedaan om zoveel mogelijk zekerheid te geven en de cijfers juist weer te geven. Dat is al moeilijk genoeg. De suggestie van het zwart/wit model dat geen continuïteitsrisico's bestaan kan beter worden vervangen door een nuance model. Zonder regel­gevings­poespas en geschikt voor alle soorten ondernemingen naast MKB. De nuances in continuïteits­bedrei­gin­gen adequaat benoemen wordt dan de uitdaging.

Inleiders symposium

De volgende inleiders zullen ieder hun eigen visie geven op de verklaringenproblematiek.
• Henk Nijboer
  (Lid Tweede Kamer, PvdA),
• Prof. Dr. Jeroen Suijs
  (Universiteit Tilburg),
• Fou-Khan Tsang
  (bestuursvoorzitter Alfa),
• Jan Thijs Drupsteen
  (hoofd vaktechniek NBA),
• Dick van Onzenoort
  (hoofd vaktechniek BDO)
• Johan Steinhage
  (voorzitter MA-Kamer OvRAN).

Na iedere korte inleiding vragen aan de inleider. Op het einde een stemming welke variant de voorkeur geniet voor OOB's, wettelijke controle en/of MKB.

In deze uitgave:

Verklaring van de Toekomst
Zwart/wit of nuance model?
Inleiders symposium
Voordelen aanmelding
Grondrechten bij hoogste rechters
OvRAN Algemeen

Aanmelden voor 3-12-2013

U kunt zich hier aanmelden voor dit symposium op dinsdag 3 december 2013 vanaf 17 uur.
Locatie en tijd:Tuinzaal Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf CS vertrekt om de paar minuten lijn 12. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aangeboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte pauze, einde circa 10.00 uur.
Kosten en PE punten: Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname bevestiging toegezonden van 4 PE-punten.

Grondrechten bij hoogste rechters

De gedoogverklaring van het Bureau Econo­mische Handhaving van de Belasting­dienst heeft niet lang standgehouden onder de druk van NBA en het Ministerie van Financiën. Inmiddels ligt de eerste cassatiezaak onder het garantieprogram­ma titelbescherming van OvRAN bij de strafkamer van de Hoge Raad. De CBB zitting is nu vastgesteld op donderdag 10 oktober 2013, circa 5 jaar na aanvang. De Straatsburgse procedure EHRM sleept zich ook al weer 2 jaren voort, wachtend op meer definitieve uitspraken van onze hoogste rechtscolleges.

Wij zijn benieuwd hoe onze hoogste rechters nu omgaan met het grondrecht “Niemand mag worden gedwongen tot een vereniging te behoren”. Wordt het bij de HR weer een ongemo­tiveerd art. 80 of 81 RO? Gaat CBB weer ongemotiveerd stellen dat via publiekrechtelijke organisaties burgers niet langer beschermd hoeven te worden voor wat EVRM beoogde. "To protect everyone's freedom against “the compulsory regimentation of the professions by means of closed and exclusive organizations”."

Het duurde enkele jaren voordat NBA haar verzet tegen betere gedrags- en beroepsregels opgaf. Het zal ook wel enige jaren duren voordat NBA het zwart/witte pass/fail model wil verlaten. Zo is er ook nog hoop dat onze hoogste rechters zich niet laten afschieten door EHRM op het punt verenigingsdwang.

Als accountant met gezond verstand en een rechte rug, wilt u geen slaaf zijn van onwerkbare regelgeving zoals 1.116 pagina's voorschriften over accountantsverklaringen. Laat staan meewerken aan schending van grondrechten. Schrijf u dus nu hier online in in bij OvRAN en zeg schriftelijk op bij de NBA.

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA's en AA's is hier online inschrijven de beste wijze om de doelstelingen van OvRAN te bereiken. Donaties blijven ook altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.