OvRAN Nieuwsbrief 2 aan sympathisanten over het kort geding op 29 september. Verder met Nivra's dreigende aangifte bij de belastingrechter van overtredingen begaan door enkele bestuursleden OvRAN en tot slot de Dialoog met Nivra-NOvAA.

PS: Ten opzichte van de oorspronkelijke versie van deze nieuwsbrief, is de oude naam van onze vereniging en de bijbehorende beroepstitels, niet meer gebruikt. Dit voorzichtigheidshalve in verband met het vonnis van de voorzieningenrechter.

Geachte Collega,

Kort Geding: Zoals bekend sommeerden Nivra en NOvAA op 29 augustus te stoppen met onze verenigingsnaam en het gebruik van de bijbehorende beroepstitels. Het kort geding diende op 29 september. De sommatie en alle gedingstukken zijn te zien op http://www.ovran.nl/ovran-actualiteiten/index.html. Op de zitting hield de voorzieningenrechter zorgvuldig haar opties open. De voorzieningenrechter gaf er blijk van het geding uitdrukkelijk te willen beperken tot merkenrechtelijke argumenten. Het bleek dat de merkrechten op de oude naam van onze vereniging al eerder was opgegeven door NOvAA en dat het beeldmerk “AA” al vele jaren niet meer wordt gebruikt. Het argument van onze raadslieden dat meerdere uitnodigingen tot overleg niet werden gehonoreerd, leek aandacht te hebben. Anderzijds werd niet zoals gebruikelijk aangedrongen op een werkbaar compromis ter zitting. De uitslag is nauwelijks voorspelbaar. Vonnis op 9 oktober. Terug naar inhoudsoverzicht.

Enkele bestuursleden van OvRAN ontvingen een sommatie van Nivra met de beschuldiging de titel "Register Adviseur" te hebben gebruikt. Details hier klikken. De desbetreffende bestuursleden kunnen zich niet herinneren ooit de aanduiding "Register Adviseur" te hebben gebruikt. Zij vragen zich ook af welke taalkundige logica dan wel andere deugdelijke grondslag steekt achter de stelling van Nivra hoe "Register Adviseur" kan worden afgekort tot de voormalige beroepstitel. Tenslotte verbazen ze zich hogelijk over Nivra's dreigement aangifte te doen bij de belastingdienst. Het is overigens nog niet bekend of Nivra mogelijk binnenkort ook klachten gaat indienen tegen de gebruikers van titels als RC, RI, ROA etc. Terug naar inhoudsoverzicht.

Laatste ontwikkelingen bij OvRAN. Omdat procesrisico's nooit zijn uit te sluiten, wordt nagedacht over een plan B om de continuïteit van OvRAN onder alle omstandigheden te garanderen. Dat plan B zal, indien nodig, snel na 9 oktober worden gepresenteerd en geïmplementeerd. Door de onzekerheid over het kort geding en de angst voor Nivra en NOvAA blijven de nieuwe inschrijvingen bij OvRAN immers iets beneden verwachting. In het verleden heeft u te kennen gegeven te sympathiseren met onze democratische low-budget kamerstructuur. Schrijf u dus snel hier in bij www.OvRAN.nl om dat doel te bereiken. Voor 100 kunt u al lid worden om halt toe te roepen aan de pogingen van Nivra en NOvAA tot iedere prijs hun machtspositie te handhaven en zelfs uit te breiden tot hun voormalige leden. Terug naar inhoudsoverzicht.

Dialoog met Nivra- NOvAA. Gezien beide bovenstaande sommaties en de weigering van de voorzieningenrechter in te gaan op het verbod op verenigingsdwang, hebben bestuursleden van OvRAN een procedure gestart om dit aspect zo snel mogelijk bij de Nederlandse bestuursrechter dan wel het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg te krijgen. Daartoe zal een verzoek worden ingediend om ingeschreven te worden in het register van Nivra zonder lid te zijn van Nivra en dus te stoppen met verenigingsdwang bij beroepsuitoefening. De verwachting is dat Nivra dat verzoek en het daaropvolgende bezwaar zal afwijzen. Vervolgens staat de gang naar het CBB(College Beroep Bedrijfsleven) en desgewenst de gang naar EVRM open. Terug naar inhoudsoverzicht.

Bestuur OvRAN dinsdag 3 oktober 2008

Hier inschrijven bij www.OvRAN.nl ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Donaties s.v.p. naar rekening 24.47.87.883 t.n.v. OvRAN,

Attentie: Sinds eind augustus leidt de oude naam van onze vereniging eindigend op .nl naar de NOvAA.

Verwijderen s.v.p uit mailbestand hier