In deze derde nieuwsbrief stellen wij ons opnieuw voor. De koning is dood. Lang leve OvRAN met een andere naam, andere titels en een andere website www.ovran.nl. Zie laatste ontwikkelingen.

Geachte Collega

Mogen wij ons opnieuw voorstellen: Mogelijk heeft u al van OvRAN gehoord via de pers en/of nieuwsberichten. Jarenlang hebben wij geprobeerd Nivra en NOvAA te bewegen belangenbehartigers te zijn voor alle stromingen binnen de beroepsgroep. De boekhoudschandalen bij een aantal grote ondernemingen, die werden gecontroleerd door de Big Five/Four, hebben geleid tot een aanzienlijke verzwaring van de regelgeving. Ironisch genoeg zijn vooral de kleinere accountantskantoren en accountants die niet werkzaam zijn in de controle praktijk daarvan de dupe.

Nivra en NOvAA hebben stelselmatig geweigerd aan onze redelijke en gerechtvaardigde wensen tegemoet te komen. Daarom hebben wij op 27 juni jl. een nieuwe organisatie opgericht, een democratisch alternatief voor (ex)leden van Nivra en NOvAA. Op 9 oktober jl. heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam geoordeeld dat de door ons gekozen naam en titels tot verwarring kunnen leiden in het maatschappelijk verkeer. Omdat wij deze uitspraak respecteren, maar vooral omdat wij niet verward willen worden met Nivra en/of NOvAA, hebben wij onze naam gewijzigd in OvRAN, de Orde van Register Adviseurs Nederland. De beschermde titels voor onze leden zijn: RMC voor (ex) RA's en RCA voor (ex) AA's.

OvRAN heeft een korte (7 pagina's) en duidelijke beroepscode geënt op de Code of Ethics van Ifac. Ovran kent flexibele en efficiënte eisen qua permanente educatie, toetsing en tuchtrecht. De democratische structuur van OvRAN legt het accent op pluriformiteit via onder meer zelfstandige Kamers. De basiscontributie bedraagt slechts 100 Euro per jaar voor leden die hun titel primair als opleidingstitel zien. Alle details treft u hier. U bespaart zich duizenden Euro's per jaar door de lage contributie en een flexibel en efficiënt PE-systeem. Terug naar inhoudsoverzicht.

Laatste ontwikkelingen bij OvRAN. De sommatie van Nivra en NOvAA en de uitkomst van het kort geding van Nivra/NOvAA hebben collega's mogelijk wat voorzichtig gemaakt om de voordelen van OvRAN te benutten. Het is echter nog niet te laat. Nivra-leden ontvangen de helft van hun Nivra contributie terug als ze hun lidmaatschap opzeggen vóór eind maart 2009. NOvAA-leden besparen zich een vol contributiejaar als ze opzeggen voor 1 januari 2008.

Na alle aandacht voor onze nieuwe naam, komt nu gelukkig weer tijd beschikbaar om onze doelstellingen te verwezenlijken en om nieuwe leden te werven. In het kader daarvan zult u het komende jaar gebeld worden. In onze volgende nieuwsbrieven komen mededelingen over uitbreiding van ons nu al unieke aanbod. Terug naar inhoudsoverzicht.

Dialoog met Nivra-NOvAA. Nivra en NOvAA zijn niet ingegaan op onze voorstellen tot overleg, maar hebben gekozen voor een harde juridische confrontatie. Dat geeft aan dat deze gevestigde orde zich ernstig bedreigd voelt door de initiatieven van OvRAN. Sommige van onze bestuursleden dreigt Nivra met een aangifte bij de belastingdienst (??!) als deze bestuursleden zich Register Adviseur noemen.

Het is jammer te moeten constateren dat Nivra en NOvAA met deze overdaad aan juridische machtsmiddelen hun monopolie proberen te handhaven. De eerdere les dat het gebruik van ondemocratische methodes alleen meer verzet oproept, is kennelijk nog niet getrokken. Uw mening over het gebruik van ondemocratische methodes en juridische machtsmiddelen kunt u het beste uitdrukken door u nu in te schrijven bij www.ovran.nl. Het feit dat sinds kort de hoofdpagina van www.nivra.nl een eerste aanzet voor een pluriforme structuur laat zien, toont overigens aan dat onder druk Nivra zich genoopt voelt stappen in de goede richting te zetten. Met uw lidmaatschap kan die druk dus verder worden opgevoerd. Terug naar inhoudsoverzicht.

Bestuur OvRAN 22 oktober 2008

Hier inschrijven bij www.ovran.nl ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Donaties s.v.p.naar rekening 24.47.87.883 t.n.v. OvRAN, Wassenaar

Verwijderen s.v.p uit mailbestand hier