Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. Het betere alternatief! Nieuwsbrief
Geachte Collega ..., Nieuwsbrief 4 november 2016
Een droom wordt werkelijkheid!

Vrijheid om de ledengroep te kiezen die past bij uw beroep, ingeschreven blijven in het NBA accountantsregister als RA/AA zonder NBA-regelgeving. PE verplichtingen afgestemd op uw werkomgeving, lagere of geen contributie.

Dat is precies hetgeen OvRAN beoogt met haar civiele vordering: "Accountants zijn geen lid van de beroepsorganisatie, tenzij de accountant een wens tot lidmaatschap schriftelijk aan het be­stuur kenbaar heeft gemaakt. Op iedere accoun­tant is IFAC's internationale regelgeving voor accountants van toepassing. Daarnaast is op hem uitsluitend van toepassing de eigen regel­geving van de publiek- of privaatrechte­lijke be­roeps­organisatie voor accountants, waarvan hij lid is."

Voor AIB's wordt zo een oude bestuursdroom werkelijkheid. Ook kleinere, interne en overheids­ac­coun­tants, vormen eigen leden­groepen die geheel zelfstandig hun eigen regelgeving en toetsing bepalen. Pensionados en anderen voor wie de NBA alleen voor titelbehoud nuttig is, betalen geen contributie meer. Voor allen blijft gelden de rechte rug via de Ifac beroepscode en tuchtrecht bij misstappen.

Boeiend debat over de toekomst NBA

Vooruitlopend op de zitting Rechtbank De Haag op 31-1-2017, debatteren liefst 3 advocaten/­juristen over deze argumentatie en bewijs­voering. Samen met de strafrechtelijke cassatie wordt zo de toekomst van de NBA bepaald.

- Mr. Bas Braeken van Maverick Advocaten, specialist op mededingingings­gebied, zal de interacties bespreken tussen het Handvest c.q. EVRM en concurrentievervalsing door onderne­mersverenigingen.

- Mr. L.G.M. Delahaije van het gelijknamige advocaten­kantoor kent als advocaat van OvRAN de materie op zijn duimpje.

- Naar goed gebruik heeft ook de NBA medewerking van een van haar juristen/­advocaten toegezegd.

Kortom, een debat dat u niet mag missen.

Sinterklaas en de accountantseed

Weet, dat het afleggen van de eed,
jou dwingt te zien op het algemeen belang
terwijl je eigenlijk al heel lang
je moet houden aan de "Code of Ethics"
en dat is helemaal niet niks!
Dat levert uiteindelijk ˇˇk het beste resultaat
voor jou, je client Ún ook de staat.
Daar staat OvRAN voor,
geef daaraan hier gehoor.

In deze uitgave:

Een droom wordt werkelijkheid!
Boeiend debat over de toekomst NBA
Sinterklaas en de accountantseed
Pluriformiteit en NBA Governance
Geld en Vertrouwen
Aanmelden Symposium 14-12-2016
OvRAN Algemeen

Pluriformiteit en NBA Governance

Het nieuwe bestuurs­mo­del is 18-10 bekend gemaakt. Een nieuwe ledengroep kleine ac­coun­tants en on line stemmen zijn kleine stapjes in de goede richting. De ledengroepen gaan op in een adviserende ledenraad en verdwijnen uit het bestuur. Dat betekent het einde van de beoogde pluriforme beroepsorganisatie. De reacties illustreren gebrek aan eensgezindheid.

De sprekers zijn binnenkort bekend. Ed Spiegel(bestuurslid NBA) gaat op persoonlijke titel aan het debat bijdragen.

Geld en vertrouwen- Geld voor uw klanten of onderneming: Mark Laagewaard van Crowdabout­now over crowd funding, Georgie Friederichs over Samenwerkende Kredietunies, Guido Buurlage bij NEOS Business Finance over garan­tie kapitaal, institutionele beleggers etc. leggen graag uit waarom in het bancaire MKB krediet dood is en hoe de vele alternatieve financieringsvormen te vinden en te gebruiken. - Vertrouwen in het beroep: Christine Scheper van de AFM, Dick Korf als ervarings­deskundige over de complexe rol van accoun­tants bij continu´teits­problemen en Mar­ti­ne Frijlink over perfecte controledossiers, heropenen het debat over het huidige ver­klaringenstelsel.

Dwingen de grijstinten van de werkelijkheid ac­coun­tants via het nu voor­geschre­ven zwart/­wit beeld voor de verklaring in een onmo­gelijke rol? Of wordt de accountantsver­kla­ring weer relevant door af te stappen van zwart/wit waardoor flexibele mogelijk­heden ontstaan om de "verwach­tings­kloof" te slechten.

Aanmelden Symposium 14-12-2016

U kunt meedoen aan deze boeiende discussies door zich hier aan te melden. Het symposium vindt plaats op woensdag 14 december 2016 vanaf 17 uur.

Locatie en tijd:Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aan­geboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte koffiepauze, einde 10.00 uur met borrel.
Kosten en PE punten: Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA's en AA's is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.
Volg OvRAN op Facebook Stuur ons een mail Schrijf U hier in als lid van OvRAN Volg OvRAN op LinkedIn