[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2012/Toelichting_Agendapunt_1.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2012/Toelichting_Agendapunt_2.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2012/Toelichting_Agendapunt_3.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2012/Toelichting_Agendapunt_4.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2012/Toelichting_Agendapunt_1-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2012/Toelichting_Agendapunt_2-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2012/Toelichting_Agendapunt_3-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2012/Toelichting_Agendapunt_1-MA-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2012/Toelichting_Agendapunt_2-MA-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2012/Toelichting_Agendapunt_3-MA-Kamer.htm]
[./actualiteiten2dovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Volgende pagina
Vorige pagina
Het on line stembureau was geopend van dinsdag 22 mei 00.00 uur tot donderdag 31 mei 2012 24.00 uur.

De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.
Uitgebrachte stemmen: Voor 93,10%, Tegen 0,00%; Blanco: 6,90%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiƫle rapportage van OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 96,43%%, Tegen 3,57%%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 4: Stemt u voor, tegen of blanco over de voorgestelde uitbreiding van het bestuur van OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 96,43%%, Tegen 3,57%%; Blanco: 0,00%

 De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

 De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen:  Voor 87,50%, Tegen 0,00%; Blanco: 12,50%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Home
VERSLAG LEDENVERGADERINGEN OvRAN 2012