[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_1.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_2.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_3.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_4.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_5.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_6.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_1-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_2-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_3-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_1-MA-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_2-MA-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2013/Toelichting_Agendapunt_3-MA-Kamer.htm]
[./actualiteiten2dovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Volgende pagina
Vorige pagina
Het on line stembureau was geopend van zaterdag 22 juni 00.00 uur tot zondag 30 juni 2013 24.00 uur.
De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.
Uitgebrachte stemmen: Voor 85,71%, Tegen 0,00%; Blanco: 14,29%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 97,22%, Tegen 0,00%; Blanco: 2,78%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco over het voorstel om 6 (later 5) leden te schrappen uit het ledenregister OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 94,44%, Tegen 0,00%; Blanco: 5,56%
Agendapunt 5: Stemt U voor, tegen of blanco over het voorstel tot wijziging van het Ordereglement.
Uitgebrachte stemmen: Voor 91,43%, Tegen 5,71%; Blanco: 2,86%
Agendapunt 6: Stemt U voor, tegen of blanco over het voorstel tot wijziging van het toetsingsreglement.
Uitgebrachte stemmen: Voor 94,44%, Tegen 0,00%; Blanco: 5,56%
 De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 00,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Home
VERSLAG LEDENVERGADERINGEN OvRAN 2013