[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_1.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_2.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_3.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_4.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_5.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_6.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_1-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_2-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_3-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_1-MA-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_2-MA-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2014/Toelichting_Agendapunt_3-MA-Kamer.htm]
[./actualiteiten2dovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Volgende pagina
Vorige pagina
Het on line stembureau was geopend van vrijdag 3 juli 00.00 uur tot vrijdag 11 juli 2014 24.00 uur.
De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.
Uitgebrachte stemmen: Voor 92,31%, Tegen 0,00%; Blanco: 7,69%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 96,15%%, Tegen 0,00%; Blanco: 3,8%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco over het voorstel om 3 leden te schrappen uit het ledenregister OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 92,31%, Tegen 3,85%; Blanco: 3,85%
 De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 00,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen:  Voor 85,71%, Tegen 0,00%; Blanco: 14,29%
Home
VERSLAG LEDENVERGADERINGEN OvRAN 2014