[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2015/Toelichting_Agendapunt_1.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2015/Toelichting_Agendapunt_2.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2016/Toelichting_Agendapunt_3.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2016/Toelichting_Agendapunt_4.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2016/Toelichting_Agendapunt_5.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2016/Toelichting_Agendapunt_6.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2016/Toelichting_Agendapunt_1-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2016/Toelichting_Agendapunt_2-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2016/Toelichting_Agendapunt_3-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2016/Toelichting_Agendapunt_1-MA-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2016/Toelichting_Agendapunt_2-MA-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2016/Toelichting_Agendapunt_3-MA-Kamer.htm]
[./actualiteiten2dovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Volgende pagina
Vorige pagina
Het on line stembureau was geopend van vrijdag 30 juni tot vrijdag 8 juli 2016 24.00 uur.

De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.
Uitgebrachte stemmen: Voor 96,55%, Tegen 0,00%; Blanco: 3,45%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco om dit jaar geen leden te schrappen uit het ledenregister OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 93,33%, Tegen 0,00%; Blanco: 6,67%

 De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen:  Voor 81,82%, Tegen 0,00%; Blanco: 18,18%
Agendapunt 4: Gewijzigde samenstelling bestuur
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Home
VERSLAG LEDENVERGADERINGEN OvRAN 2016