[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_1.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_2.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_3.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_4.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_5.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_6.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_1-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_2-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_3-IM-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_1-MA-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_2-MA-Kamer.htm]
[http://www.ovran.nl/ledenvergaderingen/2017/Toelichting_Agendapunt_3-MA-Kamer.htm]
[./actualiteiten2dovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Volgende pagina
Vorige pagina
Het on line stembureau was geopend van donderdag 31 augustus, geopend tot donderdag 7 september 2017 24.00 uur.

De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.
Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 92,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 8,00%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco over de benoeming van een nieuw bestuurslid om een bestaand lid als nieuwe penningmeester OvRAN te vervangen.
Uitgebrachte stemmen: Voor 96,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 4,00%
Agendapunt 5: Stemt U voor, tegen of blanco om dit jaar geen leden te schrappen uit het ledenregister OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 88,00%, Tegen 4,00%; Blanco: 8,00%

 De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Home
VERSLAG LEDENVERGADERINGEN OvRAN 2017